Home

About Us

College

 1. Administrator
  Dr. Sanjay K. Chopkar
  Principal,
  Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya, Amravati.
  Phone No. : 0721-2674562
 2. R.M.O.
  Dr. R.U. Waghmare
  M.D. (Shalya)
  Phone No. – 9890019192
 3. Hospital Staff
  Shri. Laxman M. Chandane – Sr. Clerk
 4. College Staff
  1. Shri Gaigole – O.S.
  2. Shri Vijay Kalmegh – Sr. Clerk
  3. Shri. Ganesh Solanke – Clerk