Home

About Us

College

Local Management Committee

 1. Shri. Prabhakarrao Vaidya
 2. Sau. Madhuri S Chendke
 3. Dr.Ramesh Godbole
 4. Dr.Sureshrao Sawdekar
 5. Dr.Sureshrao Deshpande
 6. Dr. N. N. Murke
 7. Dr. S. V. Hirlekar
 8. Dr. Sanjay Chopkar
 9. Dr. Ravidnra Waghmare
 10. Dr.Sau.Vaishali Wankhade
 11. Dr. S. U. Yanpallewar
 12. Dr. Devendra R Chaudhari
 13. Shri.Ganesh Solanke
Academic Calender

Recruitment Policy of Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya

Admission policy of Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya

List of Admitted Students of Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya